CNOFFÍ MARKET

CNOFFÍ MARKET


Po počátečních přípravách...

...kdy jsme byli nadšeni...

...že máme co ukázat a nabídnout...

...se u nás začali hromadit ti nejmilejší zákazníci...

...kterým jsme vždy věnovali individuální péči...

...a oni nás za to odměnili úsměvem...

...a zájmem o naše Cnoffs...

...takže se už moc těšíme, až se uvidíme příště! :-)

Foto na titulní straně: Tomáš Polák, Dyzajn Market